Boris Varga

Boris Varga je novinar, publicista i nezavisni analitičar. Magistrirao je međunarodno novinarstvo u Lavovu (Ukrajina) i doktorirao na savremenim političkim sistemima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sfera njegovih interesovanja su tranzicione bivše socijalističke republike evroazijskog regiona. 

Da nije pojedinih nezavisnih novinara, medija i građanskih organizacija, razbijanje pekara postalo bi ʽnormalna stvarʼ.
Mimo logike, politika Srbije je tri decenije u mitskoj dimenziji, a priznanje Kosova jednako je historijskoj veleizdaji.
Nemoguće je da politički i finansijski krugovi u Kijevu i Beogradu nisu svjesni posljedica, pa je pitanje: koji je cilj?
Vučić i Obradović su jedna duša, a dva tela: ista šovinistička mentalna matrica, sa istim sistemom vrijednosti.
Porošenkov poraz nesumnjivo bi za pojedine države EU bio olakšanje poslije petogodišnje agonije.
Politikom prema Kosovu koja potpuno isključuje Albance, Srbija neće ući u EU i tamo joj takvoj nije ni mjesto.
Oglasi