Vojvodina

I baš tu kod susreta Tise i Dunava, dolazim na početnu tačku – krčedinsku adu, i na priču o čudotvornom magarećem mleku.

29 Jul 2018