Venecuela

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Li­ječni­ci u bol­ni­ca­ma pre­punim paci­je­na­ta u Man­ausu kažu da su neki obol­jeli um­r­li zbog ne­dostat­ka kisi­ka.

Published On 03 Feb 2021