Ukrajina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nov­inars­ki vet­er­an Thomas Fried­man os­vr­n­uo se na, kako to sma­tra, neusp­je­he koje je Rusi­ja pretr­p­jela prošle sed­mice na vo­jnom, diplo­matskom, pa čak i do­maćem nivou.

Published On 22 Sep 2022

Kremlj je nagov­i­jes­tio da je spre­man na nove us­tup­ke kada je izvoz hrane u pi­tan­ju – i one iz Ukra­jine, kao i iz Rusi­je, ali za uzvrat traži uki­dan­je nek­ih sankci­ja iz sek­to­ra en­er­getike.

Published On 22 Sep 2022