Ukrajina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dronovi pogodili zgradu naftovo­da u Rusi­ji

Up­rav­na zgra­da naftovo­da u Pskovskoj oblasti na grani­ci s Bjelorusi­jom ošteće­na je u na­padu dvi­je be­spi­lotne let­jelice, rekao je gu­vern­er Mi­hail Ved­ernikov.

Published On 27 May 2023