Ujedinjeni Arapski Emirati

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nas­tupom na turniru u Dubai­ju No­vak Đoković počin­je se­zonu, nakon što je de­por­ti­ran iz Aus­tral­i­je gdje nije učestvo­vao na pr­vom Grand Sla­mu se­zone.

Published On 21 Feb 2022

Dal­je se navo­di kako je UAE „spre­man nosi­ti se sa svim pri­jet­n­ja­ma“, te kako „po­duz­i­ma sve neophodne mjere kako bi za­šti­tio državu od svih na­pa­da“.

Published On 24 Jan 2022

Od 1. jan­u­ara državni službeni­ci u Ujed­in­jen­im Ara­p­skim Emi­ra­ti­ma će ra­di­ti pola dana i petkom, na tradi­cional­ni is­lam­s­ki sveti dan, dok će sub­o­ta i ned­jel­ja biti slo­bod­ni dani.

Published On 07 Dec 2021