Turska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Mer­ha­ba asker’ znači ‘poz­drav vo­jni­ci’, a uo­biča­jen je za državnike koji dolaze u pos­je­tu Ankari.

Published On 18 Jan 2022

Ubuduće će se naziv ‘Turkiye’ ko­ris­ti­ti u svim vrsta­ma službenih državnih ak­tivnos­ti i ko­re­spon­den­ci­je, od­lučile su vlasti.

Published On 17 Jan 2022