Tunis

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je osam mi­grana­ta pogin­u­lo je, a 15 se sma­tra nestal­i­ma nakon što je u vo­dama Tunisa po­ton­uo ča­mac ko­jim su preko Medit­er­an­skog mora is­plovili pre­ma Ital­i­ji.

Published On 08 Sep 2022

Ons Jabeur je prva fi­nal­istk­in­ja nekog Grand Slam turni­ra iz afričkog i ara­p­skog svi­je­ta te na­jbol­je ran­gi­rana Ara­p­kin­ja u his­tori­ji jer trenut­no za­uz­i­ma dru­go mjesto na WTA listi.

Published On 07 Jul 2022