Tadžikistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Oružane snage az­i­jske zeml­je stavl­jene su u stan­je na­jviše pripravnos­ti prvi put od stje­can­ja neza­v­is­nos­ti, radi prov­jere bor­bene go­tovosti.

Published On 22 Jul 2021