Švedska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Un­utarn­ja sig­urnos­na agen­ci­ja up­o­zo­ri­la je da je pri­jet­n­ja od na­pa­da u skan­di­navskoj zemlji po­rasla u sed­mi­ca­ma nakon što je desničar Ras­mus Palu­dan za­palio Kur’an is­pred turske am­basade u Štokhol­mu.

Published On 08 Feb 2023