Švedska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šved­s­ki šef diplo­mati­je To­bias Bill­strom rekao je da po­drža­va stav Turske i Evropske uni­je o Rad­ničkoj par­ti­ji Kur­dis­tana kao teror­is­tičkoj or­ga­ni­zaci­ji.

Published On 26 Oct 2022