Srbija i Crna Gora

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Otkad su raspisani lokalni iz­bori u Nikšiću koji tre­ba da se održe 14. mar­ta, u bro­jn­im srp­skim medi­ji­ma nas­tupi­la je pra­va predi­zbor­na his­ter­i­ja.

opinion by Tomislav Marković
Published On 10 Mar 2021