Španija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Aguero je 30. ok­to­bra za­vršio u bol­ni­ci nakon što je tokom nas­tu­pa za Barcelonu u pr­ven­stven­om dvobo­ju pro­tiv Alavesa os­je­tio bolove u prsi­ma i poteškoće sa dis­an­jem.

Published On 15 Dec 2021