Sirija

Ministri vanjskih poslova Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i SAD-a poručili su u zajedničkom saopćenju da izbori neće biti ni slobodni, ni fer.

26 May 2021