Singapur

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sjev­er­noko­re­js­ki lid­er na­pus­tio je ho­tel i obišao tur­is­tičke des­ti­naci­je Sin­ga­pu­ra uoči sami­ta s amer­ičkim pred­sjed­nikom Trumpom.

Published On 11 Jun 2018