SFRJ

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bio je 18. jan­u­ar, baš kao i danas, kada je otišao Dže­mal Bi­jedić, čov­jek koji nije bio rob vre­me­na u ko­jem je živ­io.

blog by Hatidža Dedović
Published On 18 Jan 2017