Poljska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki pred­sjed­nik se sas­tao s čel­nici­ma ze­mal­ja is­točnog kri­la Al­i­janse, u znak po­drške nakon što je Mosk­va ob­jav­i­la da više neće učestvo­vati u spo­razu­mu o kon­troli nuk­learnog naoružan­ja.

Published On 22 Feb 2023