Panama

Cijeli Sadržaj

Stoljeće nakon što je zauvijek promijenio svjetsku trgovinu, Panamski kanal ponovno je spreman preuzeti jednu od glavnih uloga na tržištu. Projekt proširenja kanala trajao je devet godina i stajao više od pet milijarda dolara. Teresa Bo je istražila koliki je njegov značaj.

Published On 26 Jun 2016

Ekonomisti kažu da će proširenje kanala koji povezuje Tihi i Atlantski okean pomoći da se zaboravi skandal Panamski papiri.

Published On 26 Jun 2016

Završavaju se posljednje pripreme za otvaranje trećeg prolaza panamskog kanala, što će omogućiti prolazak većih teretnih brodova, te skratiti vrijeme plovidbe između Atlantika i Pacifika.

Published On 26 May 2016

Zbog rapidnog širenja gljivične infekcije, ugrožene su žabe diljem svijeta. Naš reporter posjetio je laboratorij u Panami koji nastoji osigurati dugoročni opstanak tih vodozemaca.

Published On 08 Nov 2015