Panama

Stoljeće nakon što je zauvijek promijenio svjetsku trgovinu, Panamski kanal ponovno je spreman preuzeti jednu od glavnih uloga na tržištu. Projekt proširenja kanala trajao je devet godina i stajao više od pet milijarda dolara. Teresa Bo je istražila koliki je njegov značaj.

Završavaju se posljednje pripreme za otvaranje trećeg prolaza panamskog kanala, što će omogućiti prolazak većih teretnih brodova, te skratiti vrijeme plovidbe između Atlantika i Pacifika.

Zbog rapidnog širenja gljivične infekcije, ugrožene su žabe diljem svijeta. Naš reporter posjetio je laboratorij u Panami koji nastoji osigurati dugoročni opstanak tih vodozemaca.