Pakistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

She­hbaz Sharif, na­jv­jerovat­ni­ji 23. po redu pak­istan­s­ki pre­mi­jer, malo je poz­nat iz­van svo­je zeml­je u ko­joj ima rep­utaci­ju efikasnog či­novni­ka i up­ravitel­ja, više nego poli­tičara.

Published On 11 Apr 2022