Pakistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Razno­likost ukusa i ob­li­ka hrane, mnošt­vo za­či­na i uti­ca­ja drugih kul­tura i nji­hovih kuhin­ja, čini Pak­istan prav­im ra­jem za sve lju­bitel­je ulične hrane.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 28 Dec 2021

Glasno­gov­ornik Vlade ob­javio da je tal­iban­s­ka Vla­da u Af­gan­istanu po­mogla do­gov­or o prekidu va­tre Vlade pre­mi­jera Khana i pak­istan­skih pobun­jeni­ka Tehrek-e-Tal­iban Pak­istan.

Published On 09 Nov 2021