Novi Zeland

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Auck­land je sada izoli­ran od os­tat­ka Novog Ze­lan­da, a prepreke na pute­vi­ma tre­ba­ju biti uk­lon­jene 15. de­cem­bra.

Published On 22 Nov 2021