Norveška

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tre­ba­lo je osam go­d­i­na da se za­vrši kom­pleks zgra­da u Oslu, čiji diza­jn pot­pisu­je nje­mač­ki arhitekt Klaus Schuw­erk, a koji oku­pl­ja kolek­ci­je pet norvešk­ih muze­ja za um­jet­nost i diza­jn pod is­tim krovom

Published On 08 Jun 2022