Mostar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čin­jeni­ca da se mostarsko Grad­sko vi­jeće nije jas­no i glas­no oči­to­va­lo o onome što je grad prošao baca ljagu na to da je novo Vi­jeće, ma ko­liko se busali da je dru­gači­je,

opinion by Berislav Jurič
Published On 03 Jun 2021