Mijanmar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vo­jni čel­ni­ci Mi­jan­mara oslo­bod­ili su iz zatvo­ra Seana Tur­nel­la, aus­tral­skog ekon­o­mista i bivšeg sav­jet­ni­ka ikone demokraci­je Aung San Suu Kyi, te još 6.000 drugih.

Published On 17 Nov 2022