Meksiko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok bi Biden i Trudeau mogli pri­vat­no izraz­i­ti zabrin­u­tost Lopezu Obradoru u vezi s en­er­get­skim re­for­ma­ma, u javnos­ti će vjerovat­no na­gl­a­siti po­ten­ci­jal za bližu sarad­nju.

Published On 10 Jan 2023