Litvanija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Više neće­mo uvoz­i­ti stru­ju, plin niti naf­tu iz Rusi­je – ne može­mo dozvoli­ti da se našim novcem fi­nan­sira rus­ka vo­j­na maši­na’, kazao je lit­van­s­ki min­istar en­er­getike.

Published On 22 May 2022