Libija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iz li­bi­jske Na­cionalne komisi­je za ljud­s­ka pra­va kažu da su mi­granti us­tri­jel­jeni u sukobu među kri­jumčari­ma ljudi­ma, nakon čega je nji­hov brod za­pal­jen.

Published On 09 Oct 2022