Kuba

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Moj kli­jent, Ahmed Rab­bani, je do­bio odobren­je za od­lazak iz zlo­glasnog zatvo­ra na Kubi pri­je neko­liko mjese­ci – ali je i dal­je zatvoren tamo.

opinion by Clive Stafford Smith
Published On 26 Jan 2022

Neka­da čvrsti sti­sak državne kon­t­role na Kubi pos­tup­no pop­uš­ta jer se zeml­ja suoča­va s na­j­gorom ekonom­skom i poli­tičkom kri­zom od ras­pa­da Sov­jet­skog Saveza.

Published On 01 Oct 2021