Kirgistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Država­ma u ovom di­jelu Az­i­je, među ko­ji­ma su Uzbek­istan i Tadžik­istan, Mosk­va će is­poruči­ti oruž­je i he­likoptere kako bi bile spremne dok tal­ibani pono­vo us­postavl­ja­ju vlast u Af­gan­istanu.

Published On 26 Aug 2021