Kipar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pot­pred­sjed­nik Turske je is­takao kako Ankaru niko niko neće spri­ječi­ti da nas­tavi s bušen­jem nafte i plina u sporn­im vo­dama Sre­dozemnog mora.

Published On 15 Nov 2021