Kina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ki­nes­ka vo­js­ka od samog počet­ka sum­n­ja da amer­ič­ki sis­tem ‘Star­link’ ima samo civil­nu upotre­bu i tvr­di da ovi sateliti lako mogu do­biti i drugu ulogu.

Published On 17 Jun 2022

Restorani i barovi u glavnom gradu Kine su od počet­ka maja mogli gos­ti­ma omogući­ti samo preuz­i­man­je hrane i pića, bez bo­rav­ka u lokalu.

Published On 06 Jun 2022

U sub­o­tu se obil­ježa­va obljet­ni­ca na dan kad su ki­neske snage otvo­rile va­tru kako bi prek­in­ule ne­mire koje su pred­vodili stu­den­ti na trgu i oko nje­ga u središ­tu Pekinga.

Published On 04 Jun 2022