Južna Koreja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sjev­er­na Ko­re­ja is­palila je če­tiri bal­is­tič­ka pro­jek­ti­la kratkog dometa u Žuto more, u vri­jeme kada Sjed­in­jene Amer­ičke Države i Juž­na Ko­re­ja za­vršava­ju šestod­nevne zračne vježbe Vig­i­lant Storm.

Published On 05 Nov 2022