Južna Koreja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Glasači traže vođu koji može isko­ri­jen­i­ti ko­rup­ci­ju, izli­ječi­ti podi­jel­jenu naci­ju te pokrenu­ti pre­gov­ore za obuz­da­van­je ras­tuće nuk­learne pri­jet­nje Sjev­erne Ko­re­je.

Published On 09 Mar 2022