Južna Afrika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Južnoafrič­ki Kyala­mi je re­dovi­to bio do­maćin utr­ka For­mule 1 tokom ‘70-ih i ‘80-ih prošlog stol­jeća, posljed­n­ja je održana 1993. go­dine, a kas­ni­je ih nije bilo na afričkom kon­ti­nen­tu.

Published On 14 Jun 2022