Jordan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­or­itet tre­ba dati di­ja­logu, kako bi se ri­ješili svi ne­s­po­razu­mi i ob­novili odnosi u cilju povećan­ja sig­urnos­ti, sta­bil­nos­ti i pros­perite­ta te ojačala važ­na ulo­ga dvi­je države u regi­ji.

Published On 27 Aug 2021

Vo­js­ka to ne­gi­ra, ali potvrđu­je da su jedan bivši min­istar i jedan član kral­jevske porodice, te još neki po­jed­in­ci, prive­deni u okviru is­trage koja je u toku.

Published On 04 Apr 2021