Japan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ko­man­dant es­kadrile japan­skih po­morskih sna­ga (Jieikan­tai), vicead­mi­ral Yuasa Hide­ki i ko­man­dant 7. amer­ičke flote, vicead­mi­ral Karl Thomas održali su sas­tanak.

Published On 02 Dec 2021

Sjed­in­jene Amer­ičke Države potiču ključne saveznike da troše više na odbranu, a javno raspoložen­je u Japanu pokaza­lo je povećanu zabrin­u­tost zbog ki­neskog vo­jnog in­tere­sa u Az­i­ji.

Published On 19 Nov 2021