Italija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stran­ka Braća Ital­i­je, koja će na­jv­jerovat­ni­je biti na čelu naredne koa­li­cione vlade u državi, sada teži ka tome da položi temel­je za desnicu.

opinion by Lucrezia Reichlin and Project Syndicate
Published On 11 Sep 2022