Irak

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U opsežnom doku­men­tu Ujed­in­jenih nar­o­da piše da nesta­bil­nost ukazu­je kako se ne može isključi­ti even­tu­al­ni ponovni razvoj oružane grupe Is­lam­s­ka drža­va Irak i Lev­ant u Cen­tral­noj Az­i­ji.

Published On 06 Feb 2022