EU i Kina

U Briselu zaključuju da ovaj Sporazum ima veliki ekonomski značaj, ali i da će za njegovo sprovođenje biti potreban ‘visok i održiv’ nivo političkog angažmana sa Kinom.

30 Dec 2020