Estonija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Brodovi prve stalne po­morske pro­tu­minske grupe NATO ušli su u Baltičko more i učestvo­vat će u vježba­ma sa sus­jed­nim zeml­ja­ma Al­i­janse i part­ner­skim zeml­ja­ma.

Published On 15 Apr 2022