Ekvador

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Suko­bi, ner­i­jetko izuzetno okrut­ni, čes­ta su po­ja­va u ek­vadorskim zatvorima, gdje je od feb­ru­ara 2021. go­dine pogin­u­lo go­to­vo 350 zatvoreni­ka.

Published On 10 May 2022

Olu­j­na kiša iza­z­vala je poplavu u kan­jonu u blizi­ni rad­ničk­ih četvr­ti; 24 os­obe pogin­ule su u odronu zeml­je u glavnom gradu Quitu, 12 ih je nesta­lo.

Published On 02 Feb 2022