DR Kongo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

To je prvi put ovakav slučaj otkako je pred­sjed­nik Fe­lix Tshiseke­di prošlog mjese­ca uveo vanred­no stan­je s cil­jem zaus­tavl­jan­ja nasil­ja u dvi­je provin­ci­je na is­toku zeml­je.

Published On 23 Jun 2021

Od počet­ka go­dine je u na­padi­ma naoružanih na­padača i nasilju među za­jed­ni­ca­ma na is­toku zeml­je pogin­u­lo više od 300 lju­di.

Published On 01 May 2021

Masakr na sjeverois­toku Demokratske Re­pub­like Kon­ga počini­la oružana gru­pa Ujed­in­jene demokratske snage, koja je pro­t­jer­ana iz sus­jedne Ugande.

Published On 28 May 2020