Cipar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za os­ig­u­ran­je ter­mi­nala prirodnog gasa, koji će biti podignut na grčkoj strani oto­ka, Izrael nam­jer­a­va sta­cioni­rati 20.000 ko­man­dosa.

Published On 21 May 2012