Brazil

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Osim što je pob­je­dom nad Kolumbi­jom Brazil up­isao 11-ti uza­stop­ni do­maći tri­jumf u kval­i­fikaci­ja­ma, ost­varen je još jedan reko­rd – de­se­ta do­maća utak­mi­ca u nizu u ko­joj ‘Kar­ioke’ nisu prim­ili gol.

Published On 12 Nov 2021

U izv­ješ­ta­ju se navo­di kako je Bol­sonaro odgov­o­ran za vla­dine pogreške počin­jene tokom pan­demi­je virusa COVID-19 jer je odbio pri­liku rani­je prib­av­i­ti vakcinu za stanovnike Brazi­la.

Published On 20 Oct 2021