Bahrein

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Let sa aero­dro­ma Ben-Gu­ri­on u Tel Avivu obavl­jen je sed­micu nakon što su dvi­je zeml­je pot­pisale spo­razum o nor­mal­izaci­ji odnosa.

Published On 23 Sep 2020