Azerbejdžan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ar­meni tvrde da je Azer­be­jdžan izvršio na­pad va­trom iz ar­til­jer­i­je i vi­sokokalibarskog oruž­ja, a Baku navo­di da Jere­van pokušao sab­o­tažu.

Published On 13 Sep 2022