Australija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sud ima ovlasti, pre­ma Za­konu o mi­graci­ji, otkaza­ti vizu ako min­istar za imi­graci­je vjeru­je da pos­to­ji pravni os­nov za otkazi­van­je, a sudi­je su vjerovale da je uki­dan­je vize u javnom in­tere­su.

Published On 20 Jan 2022