Australija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ver­stap­penu je ovo bila 37. pob­je­da u kar­i­jeri, a time je samo če­tiri pob­jede udal­jen od leg­en­darnog Brazil­ca Ayr­tona Senne na petom mjes­tu vječne liste.

Published On 02 Apr 2023