Armenija

Ne čekajući službene kompletne rezultate, izborni savez Roberta Kočarjana spomenuo je ‘falsifikacije planirane unaprijed’ i zatražio da se ‘pažljivo prouče pretpostavljene i signalizirane prevare’.

21 Jun 2021