Afrika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne­dostatak vakci­na pro­tiv ko­roa virusa do­gađa se u trenutku kada je kon­ti­nent prešao granicu od osam mil­iona zaraženih, naglaša­va Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja.

Published On 17 Sep 2021