Afrika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Al Jazeerin dopis­nik iz Za­padne Afrike, Nico­las Haque, koji je odras­tao kao man­ji­na u Evropi i SAD-u, odu­vi­jek se os­jećao kao „dru­gi“. No, ob­jašn­ja­va kako je pron­ašao vlasti­ti glas poveza­vši se sa reg

Published On 23 May 2022