Afganistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hu­man­i­tar­na po­moć neće biti do­volj­na da se stan­je popravi jer je za 14 mjese­ci broj lju­di ko­ji­ma je potreb­na po­moć po­ras­tao sa 19 mil­iona na 22 mil­iona, navode iz UN-a.

Published On 06 Oct 2022