Afganistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­ma proc­jeni UNICEF-a, pro­ci­jen­jen broj af­gan­istanske djece koji će pati­ti od neuhran­jenos­ti go­to­vo je dvostruko veći u poređen­ju sa bro­jem od 2018. go­dine.

Published On 25 May 2022