Vijeće ministara usvojilo nacrt budžeta BiH

Pitanje enitetske rapodjele 130 miliona eura iz cestarina tek se treba riješiti.

Vijeća ministara BiH usvojilo je nacrt budžeta za ovu godinu u iznosu približno 700 miliona eura.

Odblokirana su sredstva Regulatorne agencije za komunikacije, oko 38 miliona eura, koja su raspoređena za potrebe državnih i entitetskih institucija.

Pitanje enitetske rapodjele 130 miliona eura iz cestarina tek se treba riješiti. Vijeće ministara izvijestilo je i Evropsku komisiju o 95 posto izvršenih reformi iz uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora. Sporna je i dalje reforma pravosuđa.

Izvor: Al Jazeera