Onkološki pacijenti u FBiH zanemareni i diskriminirani

Najvećem broju oboljelih savremene terapije nisu dostupne. Oni kojima jesu su na dugim listama čekanja.

Liste lijekova za liječenje onkoloških pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu revidirane od 2018, što dovodi do diskriminacije tih pacijenata i niza dodatnih problema. Najvećem broju oboljelih savremene terapije nisu dostupne. Oni kojima jesu su na dugim listama čekanja.

Izvor: Al Jazeera