Građani Hrvatske nemaju povjerenje u sudstvo

Dva izvještaja u posljednjih deset dana potvrđuju dojmove brojnih hrvatskih građana da je pravosuđe i dalje jedno od najproblematičnijih sistema u zemlji.

Dva izvještaja u posljednjih deset dana potvrđuju dojmove brojnih hrvatskih građana da je pravosuđe i dalje jedno od najproblematičnijih sistema u zemlji. Evropska komisija Hrvatsku stavlja na začelje EU-a kad je riječ o povjerenju građana u nezavisnost sudstva, a GRECO – organizacija grupe zemalja protiv korupcije – upozorava da Hrvatska u pet godina nije zadovoljila čak 11 od 17 preporuka.

Izvor: Al Jazeera