Stradanje Kadira Habibovića: Preživio strijeljanje u Srebrenici

U prostorijama tadašnje osnove škole doživio je fizičku i psihičku torturu, a grupa od gotovo 20 muškaraca, među kojima je i on, odvedena je na strijeljanje.

Srebreničanin Kadir Habibović odveden je iz Potočara u julu 1995. u mjesto Luke kod Kladnja. U prostorijama tadašnje osnove škole doživio je fizičku i psihičku torturu, a grupa od gotovo 20 muškaraca, među kojima je i on, odvedena je na strijeljanje prema Rašića Gaju kod Vlasenice. Jedini je iz te grupe koji je preživio. Na putu ka slobodnoj teritoriji Habibović se pridružio grupi Srebreničana, od kojih je samo nekolicina uspjela da preživi.

Izvor: Al Jazeera